Skip to content

A Pact 4 Youth munkacsoport koordináló szerve az Ifjúsági Paktum Egyesület, amelynek tagjai az ország legkiemelkedőbb ifjúságügyi szakemberei. Történetünk 2017-re nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság szintjéig fel tudtuk terjeszteni a javaslatcsomagunkat, mely az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének irányelveivel foglalkozott. Jelenlegi célunk, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyek a fiatal munkavállalók, tanulók, gyakornokok és pályakezdők csoportjának értékteremtő képességein keresztül a társadalmi fejlődést segítik elő.

TÖRTÉNETÜNK

Az Ifjúsági Paktum Egyesület (Pact for Youth) az európai vállalati, kormányzati es civil szektor – az ifjúság munkaerőpiaci helyzetének a felmérésére irányuló – összefogása nyomán született meg. Az egyesület legfőbb célja a fiatalság munkaerőpiaci helyzetének a javítása és a fiatalok foglalkoztatottságának a növelése.

2016-ban a CSR Europe és az Európai Bizottság létrehozták a „The European Pact4Youth” kezdeményezést, majd ennek mentén az üzleti, kormányzati és civil szektor összefogott annak érdekében, hogy kidolgozzanak egy kontinentális akciótervet, melynek segítségével növelhetik a fiatalok foglalkoztatási arányát, illetve csökenthetik a NEET fiatalok számát. Ennek főbb pontjai az alábbiak:

  • Tegyük a szakképzést és a szakmai gyakorlatot a fiatal munkavállalók és tanulók számára teljes értékűvé
  • Tegyük az üzleti és oktatási együttműködéseket az új európai normává
  • Tegyük a vállalkozói oktatást általánossá

A CSR Europe víziója mentén, a magyar Pact4Youth kezdeményezői is hisznek benne, hogy Európa és Magyarország versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy az ifjúság rendelkezzen a megfelelő kompetenciákkal. Ennek érdekében a partnerszervezetek meglátása szerint is erősíteni kell a kormányzati, üzleti és civil szféra közötti együttműködést. 2017-ben ennek szellemében rendeztük meg az ország első olyan CSR tematikájú konferenciáját, amely egyrészt a vállalati fenntarthatóság fejlesztésére, másrészt a civil szektor szemléletváltására fókuszált, hogy több céges együttműködés születhessen. A témában a CSR Europe és ENGIE vezetőségi tagja, valamint a svéd vállalatok nevében a svéd nagykövet is előadott.

A rendezvény után aktív munkakapcsolatot alakítottunk ki az európai kezdeményezőkkel és létrehoztuk a magyar Pact4Youth kerekasztal-sorozatot, amelyhez a lehető legsokszínűbb szakértői csapat kapcsolódott. Első és egyik legerősebb támogatónk a kezdetek óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelyet az IFESHÁT, majd FIHÁT nevében dr. Illés Boglárka és jelenleg Rácz Zsófia képvisel, valamint itt kaptunk felkérést a Kerekasztal a Fiatalokért Fórum állandó tagságára is. A kerekasztal – majd munkacsoport – tagságába több minisztérium, adminisztratív testület, céges képviselő, valamint a legnevesebb ifjúsággal foglalkozó érdekvédelmi és tudományos szervezetek magas tisztségű szakértői tartoznak.

A közös együttműködésnek köszönhetően kialakítottuk a Magyar Ifjúsági Akciótervet és megírtuk a “Jó gyakorlat gyűjtemény” kiadványunkat, melyeket 2017-ben Brüsszelben a delegációnk mutatott be és küldött el a Bizottságnak. Bár a legtöbb országban a kezdeményezésre alakult kerekasztalok megszűntek, Magyarországon ez tovább működött, sőt Navracsics Tibor Biztos Úr és René van Hell holland nagykövet jelenlétében, az Amerikai Kereskedelmi Kamara székházában egyesületté alakultunk, amely szintén mutatja, hogy a kezdeményezés friss mivolta ellenére a magyar gazdaság legfontosabb szereplői közül többen is aktívan érdeklődnek a tevékenységünk iránt. A kerekasztalunk is folytatta működését munkacsoportként, mely alapjait az EMMI Tükörtermében fektettük le, így az ország legjelentősebb ifjúsággal foglalkozó szervezetei és kormányzati szervei is aktív részesei maradtak javaslattételi folyamatainknak. Társadalmi egyeztetésünket követően jelenleg fő célunk az ifjúsági és vállalati fórumok által kialakított Gyakornok 2.0 keretrendszer megismertetése a munkaerőpiacra lépőkkel és vállalatokkal egyaránt. Ezt a megváltozott körülmények miatt online és teljesen automatizált folyamatokkal egészítjük ki.

A jelenlegi helyzet innovatív megoldásokat követelt meg szervezetünktől is, melyek kivitelezéséhez európai forrásokat és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatását használjuk fel. Szívügyünk a minőségi gyakornoki programok és pályakezdő állások megteremtésének elősegítése. Ennek érdekében egy olyan integrált oktatási – munkahelykeresési – elhelyezkedési platformot kívánunk létrehozni, amely segíti a fiatalok hosszú távú munkaerőpiaci elhelyezkedését és a cégek számára legideálisabb kompetenciájú fiatalok megtalálását.

CÉLKITŰZÉSEINK

A Pact4Youth Magyarország – összhangban az európai programmal – céljául tűzte ki a fiatal munkavállalók és pályakezdők hazai munkaerőpiaci integrációját. Törekvései közé tartozik az olyan minőségi kezdő és gyakornoki állások biztosítása, amelyek segítik a fiatal munkavállalók csoportját a vállalati oldalról elvárt kompetenciák megszerzésében. Mindemellett az érdekérvényesítő szervezet a vállalatokat is segíti a tehetséges gyakornokok és pályakezdők foglalkoztatása terén, hogy az együttműködés mindkét fél számára valóban eredményes és sikeres legyen.

  • NEET fiatalok segítése: Kiemelt célcsoportként kezeljük a nem dolgozó és nem tanuló (NEET) fiatalokat is: javítjuk a munkavállalási lehetőségeiket és körülményeiket a magyar munkaerőpiacon, így csökkentjük ennek a csoportnak a létszámát.
  • Bevált gyakorlatok definiálása: Feltérképezzük a fiatalok oktatási, illetve a gyakornokok és pályakezdők munkaerőpiaci helyzetét. Mindeközben kiemelt figyelmet szentelünk a NEET fiatalok csoportjának.
  • Munkaerőpiac felmérése: A The European Pact For Youth hét kiemelt területének szellemében azonosítjuk és összegyűjtjük a bevált hazai gyakorlatokat a pályakezdők számára elengedhetetlen képességek megszerzésének az elősegítésétől egészen a minőségi gyakornoki programok kialakításáig.
  • Hazatérés támogatása: Támogatjuk és elősegítjük a magyar fiatalok hazatérését a külföldi tapasztalatszerzésüket követően.
  • Javaslattétel: Definiáljuk és kommunikáljuk a kormányzati és vállalati döntésekre vonatkozó javaslatainkat a döntéshozók felé.
  • Integráció előmozdítása: Támogatjuk a The European Pact For Youth által meghatározott területeket – különösen azokat, amelyek az előzetes elemzések alapján a legtöbb intézkedést követelik meg. Elősegítjük a társadalmi integrációt és a sporton keresztüli oktatást, valamint támogatjuk az önkéntes tevékenységeket.

PARTNEREINK

Partnereink a hazai fiatalság érdekeinek kiemelt képviselői a civil, vállalati és kormányzati szektorokból. Olyan célokért küzdenek, mint a fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci helyzetének a javítása, a NEET fiatalok társadalmi beilleszkedésének az elősegítése, a fiatalok munkaerőpiacra való felkészítése, illetve a fiatalság érdekeinek nemzetközi fórumokon való eredményes képviselete. Tudásukkal, szakértelmükkel és tapasztalatukkal nélkülözhetetlen egységként segítik Egyesületünket a Pact4Youth program céljainak elérésében.

ELNÖKSÉG

Jelentősebb múltbeli pozíciók: EXIM Bank strukturált finanszírozási és nemzetközi referens, HÖOK elnökségi tag, EYCA elnökségi tag, Európa Tanács megfigyelő, Silvanus Catering menedzser, P4Y Kerekasztal alapító tag, ENGIE Electrabel fenntarthatósági referens

Jelenlegi pozíciók: vállalkozásszervezési és kontrolling vezető, Ifjúsági Paktum Egyesület elnök, Magyarország delegáltja az EYCA-ba

Végzettség és kutatási terület: Business and Management (BA): Fenntartható vállalati márkaérték növelés; International Business and Economics (MA): Fejlődő országok munkaerőpiaci strukturális átalakulása, Etiópia munkaerőpiacának strukturális átalakulása; Idegenvezető

Jelentősebb múltbeli pozíciók: Ír Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete piackutatási asszisztens, Ír Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete piackutatási tanácsadó, NIT alelnök, Silvanus szolgáltatási menedzser

Jelenlegi pozíciók: FIVOSZ elnökségi tag (Latin-Amerika specialista), Hope for Children Magyarország elnök, P4Y Kerekasztal alapító tag, P4Y Kerekasztal ülésvezető, Ifjúsági Paktum Egyesület alelnök, Borghese Ventures üzletfejlesztési igazgató, No Hate Speech országos kampányvezető

Végzettség és kutatási terület: Nemzetközi Üzleti kapcsolatok & Marketing, International Business Relations (BA), Facebook, mint politikai marketingeszköz ; Master in Business Administration (MBA)

VÉGVÁRI ENIKŐ (alelnök)

Jelentősebb múltbeli pozíciók: Debreceni Egyetem Praetor Szakkollégium alapító tag, Ostrakon Szakkollégium kommunikációs alelnök

Jelenlegi pozíciók: Ifjúsági Paktum Egyesület alelnök, ifjúságügyi referens, Európai Szolidaritási Testületi magyar póttag, Uniós Ifjúsági Párbeszéd alelnök

Végzettség és kutatási terület: Közigazgatási menedzser, Emberi erőforrás tanácsadó, Önkéntesség, Vállalati társadalmi felelősségvállalási programok a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítására